12/04/2016

Bedrijfsbezoek technische innovatie Drachten

Bedrijfsbezoek technische innovatie Friesland. Het gaat een informatieve avond worden bij YPYour Partner te Drachten. Theun Prins zal op deze avond een presentatie geven over het innovatiecluster Drachten (ICD) waar zij als bedrijf bij zijn aangesloten. Wat doet het innovatiecluster zoal? Hoogwaardige en innovatieve bedrijven in en rond Drachten, te weten Neopost Technologies, BD Kiestra, S&T, Variass, Irmato, Norma Groep, Photonis, Philips CL Drachten, WhisperPower, Delta Instruments, YP Your Partner, Ziuz & Resato zijn in samenwerking met de gemeente Smallingerland en de provincie Fryslân, bezig om de regio Drachten als innovatief, technologisch en kennisintensief op de kaart te zetten. Het aantrekken van hoog opgeleid personeel voor de regio en het uitwisselen van kennis en ervaringen zijn daarbij concrete doelen. Dit samenwerkingsverband is actief sinds 2011, maar heeft plannen voor meer en intensievere samenwerking in de Noordelijke regio. Website: ICD http://www.icdrachten.nl/