07/07/2018

Zomer bijeenkomst door Alie Prins te Feanwâlden

De Noardlike Fryske Wâlden tussen Dokkum en Drachten is een prachtig kleinschalig cultuurlandschap. Boomwallen en elzensingels omarmen kleine weilandjes en akkers met boerenhuisjes. De vele zandpaden en klinkerweggetjes verbinden boerderijen als vanouds met school, kerk en kroeg. Een heerlijk gebied om ongestoord in te zwerven en/of te varen.
De Mieden en de Houtwiel, een klein deel van de Noordelijke Friese wouden, bestaan uit ruige moerasnatuur en blauwgraslanden.
Boswachter Gjerrit Hoekstra gaat ons vertellen over dit unieke gebied, of Alie gaat dit zelf verzorgen en ’s middags gaan we hierin wandelen en varen.