12-9-2022 Bijeenkomst Fries Landbouwmuseum te Leeuwarden

12-9-2022: Bijeenkomst Frieslandbouw museum te Leeuwarden

Friesland is al eeuwenlang een agrarische provincie. Sinds mensenheugenis houden boeren er vee en bewerken ze het land. Het landbouwmuseum bewaart de waardevolle sporen die al die landbouwactiviteiten  hebben nagelaten. Deze avond is op enthousiaste wijze verzorgd door Marian en Ada Sinnege van Lava 3. We kregen een inkijkje in het bedrijf van lava 3 en de ontstaansgeschiedenis van het product.