Bijeenkomst in Roden met gastspreker Tanny Dobbelaar

Het was een memorabele, leerzame avond. Op het laatste moment moest de locatie worden gewijzigd van museum Mensinge (volgens de organisator van deze avond een bezoekje waard) naar brasserie Winsinghhof. En het aantal deelnemers zonk naar een dieptepunt van 21 naar 15 deelnemers vanwege ziekmeldingen. Omdat de avond in het teken stond van schrijven en introducees, vond het bestuur dit een mooie gelegenheid alle aanwezigen een ‘UVON Noord’ pen aan te bieden. Een welkom geschenk. De avond was te kort om ons echt te verdiepen in een bepaald thema. Onze gastspreker Tanny Dobbelaar koos daarom een onderwerp uit waar wij als ondernemer vast wel eens mee te maken hebben; hoe reageer je op een klant die een klacht heeft. Hoe begin je je brief/mail. Wat zet je er wel en niet in en hoe sluit je af. De methode die zij hierop toepast geeft ons nieuwe inzichten. Aan het eind van de avond bedankt onze vicevoorzitter Greet de Jong Tanny voor haar tips en wenst een ieder wel thuis.