Commissies

De programmacommissie
De programmacommissie verzorgt maandelijks op de 2e maandag of dinsdagavond een bijeenkomst. Inhoudelijk zijn de bijeenkomsten informatief, ondernemend, inspirerend en vernieuwend. Om de onderlinge contacten te onderhouden beginnen we de avond met een diner gevolgd door het officiële gedeelte. Het diner geeft ruimschoots de gelegenheid persoonlijke en zakelijke informatie uit te wisselen. De data van de bijeenkomsten worden zoveel mogelijk voor een jaar vastgelegd (zie onze rubriek agenda).

De ledencommissie
De ledencommissie behartigt alle zaken die met de leden en aspirant-leden te maken heeft. Zij begeleidt aspirant-leden naar een lidmaatschap. Men komt in aanmerking voor een lidmaatschap indien de onderneming ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel. Voordat wordt overgegaan tot het aspirant-lidmaatschap, kijken we op basis van die verstrekte gegevens naar o.a. een eventuele oververtegenwoordiging van de aanwezige beroepsgroepen binnen UVON Noord en de bedrijfsomvang.

De PR/website commissie
De PR/website commissie houdt zich bezig met zowel interne als externe communicatie. Zij probeert via bepaalde acties publiciteit voor haar vereniging te krijgen. Voor de interne communicatie gebruikt zij de website als communicatiemiddel. Het persoonlijk contact is te allen tijde van groot belang en bijzonder intensief.

De Kascommissie
De Kascommissie controleert de boekhouding van de vereniging. De belangrijkste taak is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester. De kascommissie kan een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid.