Historie

De Unie van vrouwelijke ondernemers Nederland, kortweg UVON, is voortgekomen uit een Frans initiatief. Kort na de 2e wereldoorlog besloot Yvonne Foinant, weduwe van een grootindustrieel, de onderneming van haar overleden echtgenoot zelf voort te zetten, een voor die tijd opmerkelijke actie.

Omdat vrouwelijke ondernemers een minderheidsgroep vormden, zeker in de industriële sector, besloot Foinant een vereniging op te richten, waarin zij en haar vrouwelijke collega’s de specifieke problemen en bijzondere omstandigheden, waarmee zij zich vaak geconfronteerd zagen, konden bespreken en hun positie in het bedrijfsleven door een gemeenschappelijk optreden zouden versterken.

De FCE’s, Femmes Chef d’ Entreprises, versterkten hun organisatie door ook internationaal actief te worden en zo ontstond in de loop van de na-oorlogse jaren een groot internationaal netwerk onder de naam FCEM,  Femme Chefs d’ Entreprise Mondials. In 1950 werd de Nederlandse afdeling opgericht onder de naam Nederlandse Unie van Vrouwelijke Bedrijfshoofden, NUVB. De NUVB werd UVON en deze UVON groeide uit tot een organisatie met 4 afdelingen: Noord- en Zuid-Holland, Brabant en Gelderland.

Twee Brabantse leden, beide vertegenwoordigers van het landelijk bestuur, namen de taak op zich om zending te bedrijven in het noorden van Nederland. Het verging hen beter dan Bonifacius. In 1988, op 21 maart te Drachten, resulteerden de activiteiten van Janny van Hees en Katy Andriessen in de oprichting van de afdeling ‘Het Noorden’ van de UVON. Sinds die tijd groeide de UVON naar 7 afdelingen.

In het jaar 2000 bestond de UVON 50 jaar. In dit zelfde jaar kreeg de UVON een nieuwe structuur. De reeds ontstane 9 afdelingen worden zelfstandige verenigingen met daarboven een TOP-vereniging. De snel veranderende zakelijke structuren vragen ook in de netwerkorganisaties aanpassingen. Na intensief overleg tussen diverse relevante organisaties is met ingang van 1 januari 2004 het overkoepelend orgaan Federatie Zakenvrouwen geformeerd. Hier zijn we tijdelijk lid van geweest. Om niet de landelijke contacten met de andere UVON afdelingen te verliezen worden er jaarlijks voorzittersvergaderingen gehouden en wordt er een keer in de twee jaar een landelijke UVON-dag (LUD) georganiseerd door een van de afdelingen. Onze afdeling heeft in 2010 de spits afgebeten.