Anke Visser

Anke Visser Management & Advies

  • Legedyk 18 Wirdum

Anke Visser Management & Advies

Ik ben een gedreven professional op het gebied van kwaliteitsmanagement, procesmanagement, organisatieadvies, marketing en communicatie. Met veel ervaring als leidinggevende, organisatieadviseur en projectleider in de uitgeef- en zorgsector. Scherp in analyse en doelgericht. Ik luister, analyseer, maak een plan en kom in actie. Met humor, plezier en een verfrissende kijk op de zaak. Werkzaam als interim manager, projectleider of adviseur.

Recente werkzaamheden/projecten:
Organisatieadviseur zorgorganisatie Oosterlengte
– Keuze en implementatie leermanagementsysteem Pynter
– Opnieuw definiëren functieprofielen zorgteam
– Ontwikkelen zorgvisie
Projectleider ROS Friesland
– Oplossing voor digitale gegevensuitwisseling tussen huisarts en wijkverpleging
– Begeleiden oprichting coöperatie eerstelijns diëtisten
– Begeleiden oprichting oncologiezorgnetwerk
Kwaliteitsadviseur VPTZ Nederland (Vrijwilligers in de Palliatieve Terminale Zorg)
– Ontwikkelen kwaliteitskompas

https://www.linkedin.com/in/visseranke/